YOU DO IT FOR YOURSELF AND NOT ANYBODY ELSE

Enero 15, 2019

The people you deal with
and the information you’ve
bathing yourself are mostly
the factors that mold you
as a person. However there
is also cases that a person
despite the fact of its
surrounding he/she is not
adopting accordingly.

There are this people that
is hard to believe to be
somebody that is very awkward
in where he came from.

Like for example those serial
killers who came from prestigious
family or someone who are so
modest but grew-up from poor
and uneducated environment,
its very amusing to hear
those kind of story because
for me it really tells me
that there are huge part
of us where we can control
our lives.

Changes really must came from
within and not the other way
around, sometimes there are
part of our lives that we
wanted to change but it aint
going thru because if you dig
deep down you’ll know that
there are several reasons that
you are not yet ready to
let go for the sake of change
you wanted.

The first crucial step is “you”
and that is for real, you can
read all such kind of books
or hire the most great personal
coach but if the “you” is not
yet “fully” ready to give it all!
Well changes is impossible.

When I say “FULLY READY” it
means you’re willing to do
anything and everything to make
that “change” to happen.

 

Advertisements

ANG LIMANG TRABAHO NG MATINONG MANAGER SA ANO MANG LARANGAN

Enero 15, 2019

 

Mag wa-walong taon na po akong
nasa posisyong level bilang
isang manager, mag 13 na taon
ng empleyado sa gitnang silangan
at sa mga panahon
rin na ito ay nakahalobilo
ako ng mga kapwa ko
empleyadong ka-level
ko rin o di kaya
ay mas nakakataas pa,
sa mag-walong taong
ito marami narin po
akong naging amo at
bawat amo na iyon ay
may iba-ibang estilo
sa pagpapatakbo ng
departamento ngunit
sa huli masasabi ko
na nai-bubuod sa lima
ang pangunahing
responsibilidad
bilang isang manager
kahit na anung departamento
pa ang kinalalagyan mo.

ito simulan ko na ang
pag-isa-isa sa mga ito…

1) MAG-DESISYON

Maliit man o malaking paksa
kapag itoy naging kumplikable at
naging malaking isyu ang magiging
takbuhan ng mga empleyado ay
ang kanilang manager.

May mga magiging alitan, agawan,
dayaan o di kaya ay yabangan atbp.

at para ang mga ito ay matuldukan
na, kelangan may mamagitan at
“mag-desisyon” kung sino ang
dapat patigilin o ano ang dapat
pairalin.

Halimbawa may nag-away sa loob
ng iyong departamento na kung
saan ikaw ang Manager at ang
away na itoy di na ma-awat ng
mga nakakababa sa iyo o di kaya
ay hiningi na ang iyong pag-alalay
ay hudyat na ito na kelangan mo
ng pumasok sa eksena.

Sa pag-pasok mo sa eksena ang
inaabangan ng mga tao dito ay
ano ang iyong magiging aksyon?

Ang isa sa aksyon na iyon
ay ang iyong desisyon!

Ano ang desisyon mo
sa mga empleyadong
nagbabangayan?

Ano man ang iyong maging desisyon
ang unang importante ay nag-desisyon
ka.

May mga manager kasi na madalas
gumigitna lang pero hindi ka
magtatagal sa gitna kahit na
anung sitwasyon dahil kailangan mong
mamili o dumisisyon.

2) MAG-PARUSA

Ito ang isa sa mga trabaho ng manager
na mabigat, pero sa tingin ng
iba ay parang madali lang, yun ay
ang magpataw ng parusa.

Dahil sa totoong buhay may mga empleyadong
sasalungat sa batas ng kumpanya o
departamentong kanilang kinabibilangan.

May mga batas na dapat ipatupad sa mga
taong alam nating mahusay o mabuti
ngunit nilabag nila ang panuntunan
o batas.

May mga batas na dapat ipatupad
kahit na itoy mukhang labis,
dahil kung hindi magkakabutas ang
batas sa iyong kumpanya o departamento
na kung saan magdudulot ng mas
lalong malaking problema at sa
problemang itoy maaring mapasama ka pa.

Iba-iba ang parusa. May maliit at may
malalaki. Wag mong ipag walang bahala
ang pagbibigay ng maliliit na parusa
dahil dun ka paunti-unting
lalakas para makayanan mong makapagpataw
ng malaking parusa sa panahon na kelanganin
mo itong ibigay.

Sa tagal ko ng empleyado at Manager
naniniwala ako na hangat maari walang
Manager na gustong magpataw ng malaking
parusa, yung tipo ba na nasa puntong
kakaltasan ng sweldo, ide-demote sa pwesto
o di kaya ay isusupindi ang isang empleyado
sa trabaho pansamantala man o permanenteng
tangalin ito sa kumpanya.

Pero bilang isang Manager parte ng kanyang
trabaho ang mag pataw ng parusa.

3) MAG-PABUYA

Maniwala ka man o hindi may
mga Manager na nahihirapan sa
trabahong ito… Ang mag-pabuya o
di kaya ay magbigay ng gatimpala
sa kanyang mga empleyado, ito man
ay materyal o parangal dahil kung
minsan o madalas nagkakaroon ng
maraming kulay ang pagbibigay ng
pabuya lalo na kung ang binigyan
mong tao ay iilan lang o iisa lang.

May mga manager na ayaw ng mga
apila o tanung patungkol sa ibinigay
niyang pabuya pero bilang isang
“Manager” tungkulin mo na pabuyaanan
ang mga taong dapat pabuyaanan.

Kailangan mong pansinin ang ginagawang
mabuti na talaga namang kagilagilalas
kung nais mo na i-angat ang uri ng
pagtratrabaho ng mga sinasakupan mong
empleyado.

Purihin ang dapat purihin, i-angat
ang dapat i-angat.

4) SUMALO NG SISI

Ang pagkakamali ng tauhan
mo ay pagkakamali mo rin.

Yan ang kalakaran noon
pa man…

Ito ang buhay ng isang
manager dahil ang mga
tao mo ay nagre-representa
sa iyo at ikaw ay ang
nagrerepresenta sa mga
tao mo.

Iisa lang kayo ng mga
tao mo kung tutuusin,
hindi kayo magkahiwalay
kaya yung pagkakamali
mo rin ay apektado din
sila, sa ayaw man nila
o hindi.

Kung kaya kapag may
palpak na nangyari at
nagkasisihan responsibilidad
ng isang Manager na
unang saluhin ang
Sisi, yun ang likas
na kalakaran, bagaman
pwedeng ipasa ng isang
Manager ang Sisi sa
kanyang tauhan pero
kahit anu pang paikot-ikot
ang gawin natin ay dapat
ang Manager ang managot
o sumalo ng mga Sisi.

Ang Manager ang ulo
ng isang departamento,
ang maayos na katawan
ay nakakabit lagi sa
ulo at kelan man hindi
ito nagkakahiwalay.

Kung kaya ang Manager
na tumatakas sa oras
ng sisihan at binabato
ang mga sisi sa kanyang
mga tauhan ay hindi
lubos na naiintindihan
ang pagiging Manager.

5) PANGALAGAAN ANG MGA TAUHAN

Kapag Manager ka ng isang
departamento ibig sabihin nito
may hawak kang mga tao.

Sila ang katawan mo.
Sila ang kamay, paa, tenga,
mata atbp.

Responsibilidad mo silang
pangalagaan at matiyak
na sila’y nasa level na
di lang kayang gawin ang
inyong trabaho kundi mas
mainam kung magawa mong
paunlarin ang kanilang
kakayahang malagpasan pa
ang kanilang kasalukuyang
quota.

Di malinaw sa kontrata bilang
Manager na dapat niyang
paunlarin ang pagkatao
ng kanyang mga nasasakupan.

Ang malinaw sa kasunduan
ay magawa ng departamento
mo ang trabaho pero kung
matino kang Manager alam mo
na ang mga tao mo ang
gumagawa ng mga nasa sa
isip mo at kung hindi nagtutugma
ang isip at physical na katawan
ay malayong magkatotoo
ang iyong ninanais.

Bilang matinong Manager
dapat mong pangalagaan ang
iyong mga tao…

Dapat siguraduhin mong
natutupad ang mga napagkasunduan
na pasweldo, bakasyon atbp benepisyo.

Dapat siguraduhin mong
naririnig ang kanilang boses

Dapat nasigurado mo sa
sarili mong naibahagi mong
lubos ang tulong na sa
tingin mo’y kailangan nila.

Ang Manager ang pinaka
makapangyarihan posisyon
pero ang kapangyarihan niya
ay sumasalamin sa kanyang
mga nasasakupan.

 


MARAMI BANG PERA ANG MGA MANAGER?

Enero 15, 2019

Ang mga Manager ay mga empleyado
lang rin.

May mga binabayaran at may
mga obligasyon.

Ang kaibahan lang ng Manager
at clerk ay ang presyo na
binabayaran pero kung tutuusin
pareho lang rin sila ng
kalagayan.

Marami ka sigurong pera
kapag Manager ka kasi
malaki sweldo mo kumpara
sa mga regular na
empleyado pero Marami
rin siyang binabayaran
o malaki ang kanyang
mga bayarin kung kaya
sa huli pareho lang.


PEOPEL WHO LIVE IN DENIAL(ARE THE LIVING DEAD)

Enero 10, 2019

 

What? Yes you read it right
the title of this article.

People who lives in denial
are the exact definition of
living dead.

There are cases in life that
you cannot fake it to fix it.

There are some part of it
that is crucial for you to
embrace it in order to understand
because those painful facts
in life is what really
stretched us, those painful
facts what pushed us to grow
but if you’ll deny that
“painful facts” its either
you’ll run into circle or
just kept going into the
same cycle.

Maybe what is right to do
is to make a way rather
that deny.


STRUGGLING FOR RELEVANCE

Enero 10, 2019

 

According to the biography
of Steve Jobs written by
Isaac Watson, the successful
company is able to reinvent
itself.

A noteworthy advice and its
truth is very gleaming as
how Apple company reinvent
itself from the history.

From being a computer company,
music company, phone company
and for me it is like a integrated
enterprise.

I wonder if this is also
applicable to a person too…
Not for long I am convince
that reinventing ourselves
is absolute necessity if not
we’ll be struggling for relevance.

Last year RockyRivera.Wordpress.com
reach it’s 10th year anniversary
as I am writing this blog,
from all those years I use this
blogsite to share all of the
stuffs that I enjoyed doing so.

RockyRivera.wordpress.com is
my basic platform to reach out
to the people, this is my
channel where I can contacted
too- from 2008 until now I still
embrace this blogsite as my
most precious tool to connect
to people in social media even
though now a days there are
Facebook, Instagram, twitter etc.
all of them are great too and
also I utilize to reach out to
people but being a blogger
in wordpress makes me feel more
like a writer or serious on what
I am doing. Of course this is
just me, and everybody can be
serious as they can be on any
kind of platform they are using
as long they put their heart on
it.

I don’t know what will be next for
this blogsite, it is a humble and
heart warming 10 years, I am
astound as connecting
to others and sharing an ample
relevance makes a big shift
to someone’s lives, maybe its
true that reading in someway
is conversing to yourself and as
what Dr. Wayne Dyer said we
are all one, maybe the details
of our struggles are different
but the alignment of it are all
the same.

So again cheers for another next
10 years!

 


PAANO AMUHIN ANG REBELDENG EMPLEYADO

Enero 10, 2019

Sa kahit na anung kumpanya, departamento
o trabaho ay mayroon lahat itong
batas na sinusunod.

Madalas o kung minsan tila baga
ang mga batas ay parang hindi
makatarungan o makatao.

Halimbawa na lang sa pag-liban
sa trabaho, may mga kumpanya
na kakaltasan ka ng doble
sa araw na hindi mo ipinasok
kung hindi mo magawang patunayan
na ikaw ay nagkasakit sa araw
na iyon.

Kahit na mayroon kang malaking
problema na personal ay para
bang walang pakialam ang kumpanya
kung ano pa man iyon.

Yung mga ganitong tipo na sitwasyon
dapat magpaliwanag ang isang BOSS
o Amo kapag ang isang empleyado
ay narinig mo o di kaya ay
naramdaman mong naghahanap siya
ng kasagutan sa mga tanung.

Naiintindihan ko din naman yung
ibang mga Bossing, kasi kung minsan
dag-dag lang sa sakit ng ulo
kapag kusa kang nagpaliwanag
sa mga empleyadong nagtatanung
dahil nangyayari rin na imbis
na magka-igi sila ay mas lalo
pang gumulo ang usapan dahil
may mga sagot na nadudugtungan
pa ng panibagong mga tanung hangang
sa dumating yung puntong mapagod
na ang isang Boss magpaliwanag.

Pero sa totoo lang dapat kapag
nasa punto ka ng nangunguna sa
mga tao ay puno ka lagi ng kaalaman
kung papaano mo maipapaliwanag ng
epektibo ang mga bagay-bagay lalo
na pagdating sa mga polisiya ng
kumpanya dahil kung hindi mo ito
maipapaliwanag ng maigi ay magdudulot
ito ng di ka-aya-ayang epekto sa
grupo ng mga taong iyon.

Ganun pa man may mga sitwasyon
o sitwasyon na hindi ganoon ka-simple
maipaliwanag o bigyang linaw dahil
may mga polisiya at sitwasyon
sa kumpanya na kinakailangan baguhin
ayon sa mga pangyayaring nakakitaan
ng butas ang mga batas.

Tandaan po natin na lahat ng batas o
polisiya ay may butas,ang tanung
nga lang ay paano natin ito makikita
at ang masasabi ko lang po dito sa
ngayon ay panahon lang ang naglalantad
nito at ang panahon na iyon ay
walang nakakaalam kung kaya kapag
dumating ang panahon na sinubok
ang isang polisiya ng panahon o
pangyayari, isang matalinong gawin
ng isang Amo ang mag-ingat sa mga
sasabihin o ibibigay na kumento.

Kaya ang buhay Bossing ay dapat
lagi kang nauuna sa lahat ng
bagay-bagay lalo na pagdating
sa pa-ikot-ikot at pasikot-sikot
na ikot ng polisiya.

Dahil walang magiging
rebeldeng empleyado kung itoy
busog sa maayos na pagpapaliwanag.

 

 


THE WORLD IS ALREADY PERFECT, WE JUST NEED TO KEEP IT IN BALANCE

Enero 3, 2019

Photo owned by RockyRivera.Wordpress.com, Made from BitMoji

It’s been a battle cry ever since
about changing the world for the
better.

When I was a kid I already heard
it and until now that’s what
we all are aiming for.

Well I say the world is already
in a situation where it suppose
to be. there are its serious negativities
but also there are its great
positivity.

The world will be so boring
if either of the yin or the yang
over power the other, life could
be boring if the positivity
prevail or neither the negativity.

Life suppose to have that struggle
because without it life is not
life after all.

The thing is we must keep the
balance or the harmony of it
not the absence of either of
the side.